لیست قیمت

چه به یک لوگو، وب سایت، ویدئو، کمپین بازاریابی یا کتاب الکترونیکی جدید نیاز داشته باشید که برای کسب و کار خود ایجاد شده است، کلید یک پروژه موفق با داشتن یک خلاصه خلاقانه خوب شروع می شود.

اقتصادی پلن اقتصادی مناسب برای طراحی سایت های شخصی مناسب است برای ثبت درخواست طراحی سایت کلیک کنید

40,000,000 ریال

 • فضا : 10GB
 • ترافیک : 200GB
 • نوع میزبانی: تمام ابری
 • میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
سفارش
پیشنهادی

ویژه پلن ویژه مناسب برای طراحی سایت های شرکتی و فروشگاهی مناسب است برای ثبت درخواست طراحی سایت کلیک کنید

120,000,000 ریال

 • فضا : 20GB
 • ترافیک : 300GB
 • نوع میزبانی: تمام ابری
 • میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
سفارش

استاندارد پلن استاندارد مناسب برای طراحی سایت شرکتی و تجاری مناسب است برای ثبت درخواست طراحی سایت کلیک کنید

200,000,000 ریال

 • فضا : ۵۰GB
 • ترافیک : ۵۰۰GB
 • ادان دامین: ۱ عدد
 • میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
سفارش

توسعه دهنده پلن توسعه دهنده مناسب برای طراحی سایت های فروشگاهی مناسب است برای ثبت درخواست طراحی سایت کلیک کنید

310,000,000 ریال

 • فضا : 80GB
 • ترافیک :  1TB
 • ادان دامین: 2 عدد
 • میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
سفارش

شما به دنبال